ตรวจสอบความแข็งแรงอาคาร


อาคารสหพันธ์เต็กก่า แห่งประเทศไทย(ตรวจสอบการรับน้ำหนักของเสา)

 


อาคารสหพันธ์เต็กก่า แห่งประเทศไทย
 (วิเคราะห์การพังทลายของกำแพงกันดินและออกแบบใหม่)

 


หมู่บ้าน ลดาวัลย์   เลคโคโลเนี่ยล  พระราม2
การตรวจสอบความเสียหายและวิเคราะห์ความมั่นคงรั้วและถนนในโครงการ

 


โรงงานหมักดอง  กระทุ่มแบน  ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง

 


ตรวจสอบและออกแบบกำแพงกันดินใหม่พร้อมเลือกรูปแบบการถมดิน
เจ้าของ บ. Forsite  66ม/1  บางเสาธง

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ