บริหารงานในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการ

CM as Advisor

 

โชว์รูมแอร์ ถนน กัลปพฤษ  เจ้าของ  บ. พรีเมียรแคปปิตอล

 

โรงไม้บางเลน  นครปฐม    เจ้าของ  คุณ สุรชัย อมรตระกูลพันธ์

 

โรงเรือนไก่ไข่ฉะเชิงเทรา  เจ้าของ  บ. ร่วมมิตรกรุ๊ป

 

บ้านพักตากอากาศ  วังน้ำเขียว

 

เจ้าของ  คุณสุรพล  ชัยทองวงศ์วัฒนา

 

งานฝายกั้นน้ำวังน้ำเขียว

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ