บ้าน eco house

บ้าน  eco house คือบ้านสามารถเก็บสำรองพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยใช้อุปกรณ์และวัสดุประหยัดพลังงานต่างๆอย่างคุ้มค่า เพื่อป้องกันความร้อนให้บ้าน ช่วยทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 8 เท่าต่อปี หรือการได้ใช้น้ำร้อนฟรีจากแอร์ในระบบ HEAT PUMP พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน ฯลฯ

 

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ