บ้านอากาศดี

บ้าน 4.0(บ้านแห่งอนาคต)  ด้วยการตระหนักทุกวันนี้ ประชากรโลก 9 ใน 10 คนหายใจอากาศปนเปื้อน และระดับมลพิษทางอากาศยังอยู่ในระดับสูง "อย่างอันตราย" มลพิษทางอากาศยังเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 7 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2016  โดยเฉพาะประเทศไทยเอง ประชากร 10-15 ล้านคน เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อาทิ จมูกอักเสบ ปอดอักเสบ ไอเรื้อรัง เจ็บคอ ไซนัสอักเสบ และจำนวนอีก 4-5 ล้านคน มีอาการหาบหืด เนื่องจากมลภาวะอากาศ และด้วยชีวิตประจำวันของคนเราส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ในอาคารและบ้าน ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นชีวิตการเดินทางและอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งยากต่อการควบคุมมลภาวะอากาศ ทั้งนี้ บ้าน 4.0 จึงได้มีการออกแบบระบบอากาศภายในบ้านหรืออาคารให้มีคุณภาพดีทุกเวลา  (รายละเอียดทำอย่างไรให้บ้านอากาศดี ติดต่อ โทร 081-635-6501)

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ