บ้านอายุยืน

บ้าน 4.0  (บ้านแห่งอนาคต) ทุกๆหลัง ที่เรารับออกแบบและสร้าง ด้วยการนำ  TECHNOLOGY + (QUALITY,TIME,COST) ดังนั้นบ้านที่เราออกแบบและสร้างจะต้องสามารถอยู่ร่วมกับ อุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 , อยู่ร่วมกับอัคคีภัย โดยสามารถทนไฟไหม้เทียบเท่าอาคารสูง, อยู่ร่วมกับวาตะภัยและรองรับและต้านทานแผ่นดินไหวในระดับ 7 ริกเตอร์ ทั้งนี้โครงสร้างของบ้านจะได้รับการออกแบบและสร้างเป็นพิเศษ ให้สามารถคงอยู่ได้มากกว่า 100 ปี ด้วยวัสดุเกรดสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ เป็นเครื่องตรวจสอบและติดกล้องที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อประเมินผลการทำงานแบบ real time เพื่อควบคุมระยะเวลาก่อสร้างให้ได้ตามที่กำหนด (รายละเอียดทำอย่างไรให้บ้านอายุยืน ติดต่อ โทร 081-635-6501)

 

 

 

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ