บ้านอายุยืน

บ้าน 4.0  (บ้านแห่งอนาคต) ทุกๆหลัง ที่เรารับออกแบบและสร้าง ด้วยการนำ  TECHNOLOGY + (QUALITY,TIME,COST) เราจึงให้คำจำกัดความว่า บ้านที่ทำต้องเป็น บ้านอายุยืน โครงสร้างบ้านต้องสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับ 7 ริกเตอร์ รวมทั้งอัคคีภัยได้ไม่น้อยกว่ากฏหมายกำหนด ,ต้านวาตะภัยและอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ทั้งนี้โครงสร้างของบ้านจะได้รับการออกแบบและสร้างเป็นพิเศษ ให้สามารถคงอยู่ได้มากกว่า 100 ปี ด้วยวัสดุเกรดสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นเครื่องตรวจสอบและติดกล้องที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อประเมินผลการทำงานแบบ real time เพื่อควบคุมระยะเวลาก่อสร้างให้ได้ตามที่กำหนด  (สอบถามรายละเอียดทำอย่างไรให้บ้านมีอายุยืน ติดต่อ โทร 081-635-6501)

 

 

 

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ